FANDOM"Cestovateli, když vidíš na ostrově před sebou ohromné plazy a na nich jedoucí plazy menší, co chodí po zadních a mluví spolu, buď přestaň popíjet kořalku, nebo obrať svoji loď. Mezi dictery je málokdo vítán."


"Krev je rudá voda, je tedy posvátná.
 Jediná může odplatit znesvěcení, nyní budiž prolita!"

- Pokyn k popravě bezvěrce


Tito ještěří lidé žijou odjakživa na ostrově Qual'aber. Nikdy se z toho ostrova nerozšířili, ani neodcestovali. Věří totiž. že voda je střeží a uctívají ji jako stvořitele světa a kdo se na ni bez jejího svolení vydá, ten zasluhuje smrt. Kdokoliv jakkoliv zneuctí vodu, propadá podle jejich zákonů hrdlem. Zvláště uctívají oceán obklopující jejich ostrov. Řeku, která jejich ostrovem protéká považují za dar, který jim voda dala, aby ji používali.

Na Qual'aberu žije sedm dicterských kmenů a mají rozdělená území po celém ostrově. Středem každého území je hlavní vesnice. Náčelníci těchto vesnic se zodpovídají nejvyššímu knězi, který jé vládcem celého ostrova a žije v hlavním městě.

Všechny kmeny mají společné znaky. Obvykle měří od 190-220cm, mají dlouhé ještěří osacy, drápy, ještěří hlavy, různě dlouhé a špičaté uši nakloneně do téměř vodorovné polohy. Mohou mít na hlavě rohy a ostny, nebo dokonce vlasy podobné koňským žíním v různých barvách. Jejich oči jsou plazí, obvykle v oranžové nebo žluté barvě. Jejich tělo je pokryto šupinami a oblečení používají jen jako ochranu při boji nebo pro estetické či ceremoniální účely.

Jako zbraně obvykle používají kopí, nože, flusačky nebo luky. Jinak se v boji spoléhají na své tesáky a drápy. 2/7 kmenů dokáží základně ovládat živly vodu a oheň. Zpravidla ne všichni členové těchto kmenů. Obvykle pouze několik jedinců z kmene.

RozděleníEditovat

Dicter tribes

Zástupci kmenů a nejvyšší kněz.

Dicterské kmeny se odlišují barvami. Tato odlišení jsou velmi sktriktní a pokud se někdo barevně vymiká zažitému řádu a nelze jej přiřadit k žádnému z kmenů, nebo se nejedná o nejvyššího kněze, je vyhnán jako prokletý do hor.

KmenyEditovat

  • Amub (Modrý kmen) - vesnice Zabarak. Kmen díky své barvě považován za nejbližšího vodě. Modrý kmen má velkou vážnost a je jejich tradicí poskytovat pro hlavní město šamany a zaříkávače vody.
  • Nola (Zelený kmen) - vesnice Kolan'qaro. Kmen menšího vzrůstu. Skvělí lovci a stopaři, v džungli prakticky neviditelní. Jejich kmenovou zvláštností je ohromná znalost jedů a bylinkářství.
  • Roda (Rudý kmen) - vesnice Dam'dam. Synové a dcery ohně. Žijí pod horami vulkanického původu. Jako jediný kmen umí kovat železné nástroje a ovládat oheň.
  • Ebi (Hnědý kmen) - vesnice Jum'ebibi a Boi'undu. Poměrně nevýryzný ale nejpočetnější kmen. Ebiové jsou docela mírní, často se zabývají farmařením a chováním všelikých zvířat. Jsou také často vyhledávání pro budování obydlí.
  • Quim (Žlutý kmen) - vesnice Mombe. Quimové jsou hlavně sběrači a výrobci šperků. Jejich zbožnost vůči oceánu je nejsilnější ze všech kmenů a proto uctívají i mušle a všemožné zbytky ryb co vyplaví moře. Tvoří z nich obřadní šperky a amulety, které pak prodávají ostatním.
  • Karu (Černý kmen) - vesnice Jum'amanju. Pověst černého kmene není příliš dobrá. Říká se, že Karuové jsou poslové smrti. Žijí odděleně v ústraní na západní části ostrova. Z jejich kmene ještě nikdy nebyl vybrán nejvyšší kněz. Karuové v hlavním městě mají práci jen katů vykonávajích popravy, nebo hrobařů.
  • Moui (Bílý kmen) - vesnice Zur'emenni. Ačkoliv žijí nejdál od hlavního města, je z kmene moui nejčastěji vybírán nový najvyšší knež. Obecně jsou považování za moudré a vynikají jako léčitelé a mastičkáři.

Nejvyšší knězEditovat

High priest

Současný nejvyšší kněz.

Žije v Qual'zabě a není vázán na žádný kmen. Nejvyšším knězem se může stát pouze dicter, která má na kůži barvy všech kmenů. Nejvyšší kněz, se může narodit v jakémkoli kmenu. Každé dva roky prochází starší z Qual'zaby všechny města, aby zjistili, nenarodil-li se další nejvyšší kněz. Pokud ano, vezmou dítě na výchovu do hlavního města. Najdou-li barevných dětí víc, vezmou je všechny na výchovu. Jen jeden z nich ale smí vládnout a tak při dovršení dospělosti bojují o to, kdo bude nový kněz. Vítěz pak nechá popravit poražené. Poprava probíha rituálním obětováním vodě v zátoce.

VyhnanciEditovat

Zpravidla potomci dicterů, z dvou různých kmenů. Poznají se podle toho, že u nich není jasné, do jakého kmene je zařadit. Proto jsou odstraněni do hor jako bezkmenci, kteří z vůle nejvyšší nikam nepatří. Obývají vesnici To'qumbee, nebo utečou do přístavu Do'mandi.

Jízdní zvířataEditovat

Croco rider

Dicterský jezdec.

Dicterové si do jisté míry ochočili témeř všechna zvířata, která jejich ostrov poskytuje a ke všem se váže nějaká jejich kulturní víra. Například u potheerogů věří, že dokud je mají ve vesnici, bohové se na něbudou hněvat. Kirenagové jsou nejvěrnějším jízdním a pracovním zvířetem dicterů. Největším ochočeným druhem plaza, který dicterové poučívají je gildenag. Jsu to bojoví tanci a obrana proti ještě větším plazům. Velmi vzácným jízdním zvířetem, nejzvnešenějším, jsou létaví arcequini, podle kirenagů potomci větru a bouře. Jezdí na nich výhradně náčelníci, nejvyšší knež a starší.