FANDOM


"Lidem podobní, přesto na první pohled mnohem vznešenější a moudřejší. Na pohled možná, ale že jim trpaslíci přezdívají 'oslouší lidé' mluví samo za sebe. Jejich dlouhé, špičaté uši a mnohdy zářívě bílé nebo nazelenalé oči jsou charakteristický znak podle kterého je lze snadno rozeznat."

Elfové jsou rasou, od stvořnení vloženou na ostrovy Nairud a Donetros na jihovýchodě Cefesru. Jejich charakteristickými znaky jsou dlouhé uši, zářící oči a velice dlouhé, tvar držící, chlupy v obočí, trčící do stran (ačkoliív si je někteří stříhají). Jejich výška se pohybuje kolem 160-180cm a dožívají se zhruba 200-300let. V současnosti elfové obývají hlavně Naidur a Charamin. Po rozdělení se velká část odstěhovala z Donetrosu a dokonce odešli do diaspory mezi lidi na Coldairu. Jeden elfí klan cestoval na opačnou stranu světa, kde se usadili na Kröhu.

Ready for battle by arcticnomad-dbiu12n

Severní elf s jízdním medvědem. © ArcticNomad (DeviantArt)

PodrasyEditovat

Elfové byli poměrně dlouhou dobu jednotní a až po zásahu nagů, kteří vyvolali mezi elfy velké nepokoje, se rozdělily podle podras a zavládla mezi nimi nevraživost. Nepokoje skončili až jejich naprostým rozdělením, kdy se z nich staly čtyři odlišné podrasy, které poté tisíciletí žili odděleně a začali se formovat do nám dnes známých podob.


Daurian Editovat

The alchemist by brissinge-d9pvcxb

Alchymista vznešených elfů.

Vznešení elfove. Podrasa která zůstala na Naiduru a vypudila odsud ostatní podrasy. Charakterizují je špičaté uši až 20cm dlouhé, světlá pokožka a všeobecně světlé (Převážně blond) vlasy, svítivě modré nebo zelené oči, ve kterých jdou vidět duhovky i panenky. Všeobecně jsou velmi hrdí a nadutí, ale současně i velmi vzdělaní a vyhlášení alychimisté a doktoři.


MerianEditovat

Shadowmlord

Lesní elf.

Lesní elfové. Při rozdělení se Meriané odebrali přes moře do Coldairy, kde objevili lidmi doposud neobsazenou zemi a pojmenovali ji Charamin. Země byla z velké části pokrytá džunglí a tak se lesní elfové začali ubírat cestou zaměřenou na přírodu a soužití s ní. Vzhledové charakteristiky zahrnují dlouhé (kratší než Daurianské) uši, bílé nebo nažloutlé zářící oči s téměř neviditelnými duhovkami a zornicemi, občas i tmavší pleť a obecně tmavé barvy vlasů, převážně černé.


FearianEditovat

Northern elf by nerissien-da57qhc

Faerianská elfka. ©Nerissien (DeviantArt)

Severní elfové. Z Naiduru utekli nejdále, až na severní zledovatělý konec světa, kde se usadili na Kröhu. Postupem času se na Kröhské podnebi adaptovali do takové míry, že se začali živit enegrií z manového kamene. Dostali taky funkci správců Kröhu. Náčelník severních elfů je vždy schopen kontrolovat počasí a podnebí na Kröhu v souladu se zákony přírody, kterým se musí podřídit. Strava tvořená převážně energii z manových kamenů časem změnila jejich vzhled. Charakteristika severních elfů jsou bilé, šedé, modré nebo narůžovělé vlasy a modrá kůže. Oči jsou zpravidla zářící  modré nebo bílé. Postupem času se i zvýšila jejich odolnost vůči velkému chladu.


NodranEditovat

Untitled-1 (2)

Padlý elf, koncept.

Padlí elfové. Jediná uměle vytvořená podrasa. Jejími stvořiteli jsou nagové, kteří zkřížili elfí válečné vězně s nebulami. Vytvořili tak velmi mocnou a nebezpečnou rasu, která byla během rozdělení témeř vyvražděna. Zůstalo jich něco kolem stovky a momentálně mají v moci celý ostrov Donetros. Nodrani jsou nesmrtelní (lze je zabít, ale stářím nezemřou), ale nemohou se množit. Jsou černovlasí, jejich kůže je šedá až černá, oči rudě nebo bíle zářící. Vznášejí se lehce nad zemí a jejich vlasy se neustále vlní jakoby na ně platila gravitace mnohem méně. S ostatními rasami se spojí jedine v případě, že je chtěji využít ve vlastní prospěch.


Jízdní zvířataEditovat

Jako první, elfové domestikovali soví gryfony a divoké hippogryfy. Později si přivězli z Kelephy plemeno krátkosrstých poníků jen o málo menších než koně. Začali jim říkat 'Urození' a ujali se jejich šlechtění a používání na ježdění i práci. Z gryfonů a hipogryfů se pak stali bojová a vznešená zvířata.

Faeriani si sebou na Kröh sebou všechna tato zvířata přivezli, ale žádný z druhů nepřežil tamní brutální přírodní podmínky.