FANDOM


Elf

Vznešený elf a lesní elfka.

"Lidem podobní, přesto na první pohled mnohem vznešenější a moudřejší. Na pohled možná, ale že jim trpaslíci přezdívají 'oslouší lidé' mluví samo za sebe. Jejich dlouhé, špičaté uši a mnohdy zářívě bílé nebo nazelenalé oči jsou charakteristický znak podle kterého je lze snadno rozeznat."

Elfové jsou rasou, od stvořnení vloženou na ostrovy Nairud a Donetros na jihovýchodě Cefesru. Jejich charakteristickými znaky jsou dlouhé uši, zářící oči a velice dlouhé, tvar držící, chlupy v obočí, trčící do stran (ačkoliív si je někteří stříhají). Jejich výška se pohybuje kolem 160-180cm a dožívají se zhruba 200-300let. V současnosti elfové obývají hlavně Naidur a Charamin. Po rozdělení se velká část odstěhovala z Donetrosu a dokonce odešli do diaspory mezi lidi na Coldairu. Jeden elfí klan cestoval na opačnou stranu světa, kde se usadili na Kröhu.

Ready for battle by arcticnomad-dbiu12n

Severní elf s jízdním medvědem. © ArcticNomad (DeviantArt)

PodrasyEditovat

Elfové byli poměrně dlouhou dobu jednotní a až po zásahu nagů, kteří vyvolali mezi elfy velké nepokoje, se rozdělily podle podras a zavládla mezi nimi nevraživost. Nepokoje skončili až jejich naprostým rozdělením, kdy se z nich staly čtyři odlišné podrasy, které poté tisíciletí žili odděleně a začali se formovat do nám dnes známých podob.


Daurian Editovat

The alchemist by brissinge-d9pvcxb

Alchymista vznešených elfů.

Vznešení elfove. Podrasa která zůstala na Naiduru a vypudila odsud ostatní podrasy. Charakterizují je špičaté uši až 20cm dlouhé, světlá pokožka a všeobecně světlé (Převážně blond) vlasy, svítivě modré nebo zelené oči, ve kterých jdou vidět duhovky i panenky. Všeobecně jsou velmi hrdí a nadutí, ale současně i velmi vzdělaní a vyhlášení alychimisté a doktoři.

Vznešení elfové se považují za čistou elfí rasu a podle toho často přistupují ke zbývajícím třem podrasám. Povahově jednotlivci často balancují na špičce nože mezi moudrostí a naprostou marnivostí a malicherností.


MerianEditovat

Shadowmlord

Lesní elf.

Lesní elfové. Při rozdělení se Meriané odebrali přes moře do Coldairy, kde objevili lidmi doposud neobsazenou zemi a pojmenovali ji Charamin. Země byla z velké části pokrytá džunglí a tak se lesní elfové začali ubírat cestou zaměřenou na přírodu a soužití s ní. Vzhledové charakteristiky zahrnují dlouhé (kratší než Daurianské) uši, bílé nebo nažloutlé zářící oči s téměř neviditelnými duhovkami a zornicemi, často i tmavší nebo snědou pleť a obecně tmavé barvy vlasů, převážně černé.

Charakterově jsou lesní elfové velmi živý, ale současně poměrně tišší i přes svůj rázný temperament. Jejich temperament je impulzivní zejména když jsou mladí (do 40let), s přibývajícím věkem se klidní a stávají rozvážní a moudří. Najdou se samozřejmě i vyjímky...


FearianEditovat

Northern elf by nerissien-da57qhc

Faerianská elfka. ©Nerissien (DeviantArt)

Severní elfové. Z Naiduru utekli nejdále, až na severní zledovatělý konec světa, kde se usadili na Kröhu. Postupem času se na Kröhské podnebi adaptovali do takové míry, že se začali živit enegrií z manového kamene. Dostali taky funkci správců Kröhu. Náčelník severních elfů je vždy schopen kontrolovat počasí a podnebí na Kröhu v souladu se zákony přírody, kterým se musí podřídit. Strava tvořená převážně energii z manových kamenů časem změnila jejich vzhled. Charakteristika severních elfů jsou bilé, šedé, modré nebo narůžovělé vlasy a modrá kůže. Oči jsou zpravidla zářící  modré nebo bílé. Postupem času se i zvýšila jejich odolnost vůči velkému chladu.

Severní elfové povahově odpovídají svému podnebí. Jsou klidní, rozvážní, nespěchají v soudech nad tím co je jim cizí. Nicméně jako když na jejich kraj přijde zima a setrvá dlouhé měsíce, i oni když jsou zrazeni nebo rozzuřeni, usmířit se s nimi trvá vlemi dlouho.


NodranEditovat

Untitled-1 (2)

Padlý elf, koncept.

Padlí elfové. Jediná uměle vytvořená podrasa. Jejími stvořiteli jsou nagové, kteří zkřížili elfí válečné vězně s nebulami. Vytvořili tak velmi mocnou a nebezpečnou rasu, která byla během rozdělení témeř vyvražděna. Zůstalo jich něco kolem stovky a momentálně mají v moci celý ostrov Donetros. Nodrani jsou nesmrtelní (lze je zabít, ale stářím nezemřou), ale nemohou se množit. Jsou černovlasí, jejich kůže je šedá až černá, oči rudě nebo bíle zářící. Vznášejí se lehce nad zemí a jejich vlasy se neustále vlní jakoby na ně platila gravitace mnohem méně. S ostatními rasami se spojí jedine v případě, že je chtěji využít ve vlastní prospěch.

Padlí elfové jsou zlí. A velmi prohnaní a mazaní. Spoustu zkazků a legend uvádí, že za většinou větších či menších konfliktů stál jeden nebo více padlých elfů (přesto že to nelze potvrdit, vzhledem k tomu, že někteří nagijští vládci jsou jim v chování dost podobní). Rádi si hrají s ostatními, jsou opatrní, prolhaní manipulátoři.


Jízdní zvířataEditovat

Jako první, elfové domestikovali soví gryfony a divoké hippogryfy. Později si přivězli z Kelephy plemeno krátkosrstých poníků jen o málo menších než koně. Začali jim říkat 'Urození' a ujali se jejich šlechtění a používání na ježdění i práci. Z gryfonů a hipogryfů se pak stali bojová a vznešená zvířata.

Faeriani si sebou na Kröh sebou všechna tato zvířata přivezli, ale žádný z druhů nepřežil tamní brutální přírodní podmínky.

Jména a příklady vzhleduEditovat

Elfové často mají příjmení, které jsou podobná na anglická slovní spojení. Některá jsou ponechána ryze v angličtině, nekterá mají pozmeněná písmenka. Příklad: Shadowmoon (Stinný měsíc), Bloodleaf (Krvolist), Liefleet (původně leaf a fleet - list-flotila). Do obecného jazyka se pak překládají jen někdy, a častěji ostatní národy ponechávají příjmení v originální 'elfštině'.

V křestních jménech se často objevuje w,r,o,v,a,k,d

Mužská křestní jména obvykle obsahují 'was' nebo 'vas' jako koncovku jména. Tato koncovka pochází z elfského označení pro elfa(muže): hawas.

  • Například: Eddewas, Valnderevas, Ondrawas, Rondavas...

Ženská křestní jména obvykle končí na 'wiana' nebo 'wia' či 'na'. Koncovka pochází z označení pro elfku(ženu): hiwia.

  • Např: Kowiana, Owiana, Vitiwia, Siwiana, Ailowia, Rawiana, Encewia, Hyrwiana, Kewia, Firwiana, Rowia.
  • Najdou se ale i jméne, která z tohoto vzorce vybočují: Shei, Avarta, Avica, Inlo, Myllody, Seami, Kemsha... Jména jako tato jsou převzata z jiných jazyků a jiných národů, povětšinou upravena do elfštiny.