FANDOM


Urasur statue

Dochovaná bronzová bysta, pravděpodobně podobizna Arbarxiuse.

"Moudrý jako medvěd. Toto pořekadlo je zdánlivě nesmyslné, ale ohlédneme-li se do historie, zjistíme, že medvedí rasa byla skutečně velmi moudrá. Nebo je lepší říci inteligentní a vyspělá. Moudří jentak bezestop ze světa nemizí."
"Vědět mnoho je nebezpečné,
 vědět málo smrtelné."

- Arbarixus

"Vzdálenost mezi nemožným 
a průlomem, zkracuje čas.
 Co je dnes nemožné, 
zítra bude realitou."

- Marchauton